V roku 1997 začalo Lesoochranárske zoskupenie VLK akciu na záchranu jedľovobukového lesa v Čergovskom pohorí na východe Slovenska. Les o rozlohe 21,24 ha je v súčasnosti majetkom LZ VLK. Na celom území lesa bola v roku 2004 vyhlásená súkromná prírodná rezervácia Vlčia s najvyšším - 5. stupňom ochrany. Od roku 2006 sme za 327 613 € postupne prikúpili 86,7 ha lesných pozemkov v lokalitách Jarabinčík, Olišavec a Solisko.

O blízkych obciach Olejníkov a Majdan sa dozviete viac zo stránky olejnikov.vlciehory.sk

Lesoochranárske zoskupenie VLK je organizácia, ktorej cieľom je zachovanie prirodzených lesov ako dôležitého prírodného bohatstva a zároveň súčasti našej kultúrnej krajiny.

Jej činnosť spočíva na štyroch programoch a jedným z nich je záchrana lesov, v ktorých presadzujeme nezasahovanie.

Viac na stránke LZ VLKWolf.sk      Abies.sk                                                              ©Lesoochranárske zoskupenie VLK

 

Kúp si svoj strom   ,    E-mail: alfa@wolf.sk         Powered by www.prvy.sk

powered by prvy.sk